PERİODONTOLOJİ
Periodontoloji dişlere ve dişleri destekleyen dokulara ait hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonucu elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Periodontoloji terimi dişi çevreleyen dokuları ifade etmektedir. Bu çevre dokular şunlardır:
-Dişin kök kısmının en dış tabakasını oluşturan doku (Sement)
-Dişin kök kısmının etrafını oluşturan kemik dokusu (Alveol kemiği)
-Dişin kök kısmı ile kemik arasında bağlantı görevi gören lif grubu (Periodontalligament)
-Diş köklerini saran ve alveol kemiğini kaplayan mukoza tabakası (Dişeti)
Aynı zamanda Periodontoloji bilim dalı hormonal, sistemik ve genetik hastalıklara bağlı ağız içi bulguların tanısı ve diş eti hastalıklarının tedavisi ile klinik ve temel tıp bilimlerine yardımcı olmaktadır.